Kroer Friluftbarnehage, Kroerbarnehagene DA
 
 
Tel: 48080841  eller 48080842   Vollholen 24, 1435  Ås 
   
 
Forsiden
Vellet
Skogsplassen
Parken
Friluftsbarnehage
Årsplan
Mat i barnehagen
Kontakt informasjon
Ansatte
Praktisk informasjon
I media
Søke plass hos oss?
Dokumentmappe
 
 

Velkommen til Kroer Friluftsbarnehage

Kroer Friluftsbarnehage er en liten barnehage med plass til ca 35 barn i alderen 1-6år. Barnehagen ligger i 1.etasje på Kroer Vel, som er nabo til tidligere Kroer skole.

Vi deler ikke opp i avdelinger, men i grupper etter utvikling, aktiviteter og alder. Dette gjør at vi kan være fleksible i forhold til barns medvirkning og individuell tilpassing. Det er viktig at barn finner trygghet i de de er sammen med, men også utfordringer.

Som den eneste friluftbarnehagen i Ås kommune, er barna mye ute i barnehagen, i Parken, i ballbingen, på skogsplassen vår eller på andre turer i nærmiljøet, men vi har også fine lokaler inne som er bygd for lek og aktiviteter.

Vi jobber aktivt for at barna skal bli glad i å bruke naturen for det den er verdt. Vi leker, bygger opp naturlekeplass, sanker sopp og bær, dyrker våre egne grønnsaker og lærer å ta vare på naturen. Gjennom å være mye ute lærer barna seg å ferdes i ulent terreng, klatrer i trær, lager mat på bål og leker med det de finner i skogen.

Vi håper at vi kan gi barna som går i Kroer en fin start i utdanningsforløpet. Gi dem trygghet, selvstendighet og mye gode opplevelser de kan ta med seg videre i livet.


( 21/02/2024 )


 Følg oss på Facebook:

Kroerbarnehagen DA på Facebook

             


( 01/10/2023 )


Logg inn for å se alt innhold:
Skriv passord:Send e-post hvis problemer

 Filer du kan laste ned
Meny uke 4
Last ned
Se flere dokumenter