Kroerbarnehagene
Forsiden
Musebolet
Bjørnehiet
I media
Søke plass hos oss?
Stilling ledig
Dokumentmappe
Bildegalleri
Gjestebok
218181 sidevisninger

edf40wrjww2utHPContent:FullText

Vi har ledig plass fra nytt barnehageår 2017/2018.

Ønsker du at ditt barn skal få gå i en barnehage med vekt på pedagogiske aktiviteter gjennom friluftsliv? Forskning viser at barn med gode motoriske ferdigheter klarer seg bedre/tilegner seg fag (spesielt realfag) lettere på skolen. 


( 15/05/2017 )

edf40wrjww2utHPContent:FullText

Kroerbarnehagen DA er med på samordnet opptak i kommunen. Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars, men det kan søkes om plass hele året. Link til elektronisk søknadsskjema i Ås kommune: 

Søkerportal Ås kommune 

 

 • Det må i søknaden presiseres plass størrelse 

 • Det fylles ut ett søknadsskjema for hvert barn.

 • Alle barn uten barnehageplass må søke på nytt hvert barnehageår.


( 13/01/2017 )
 
 Logg inn for å se alt innhold:
 
Skriv passord:


Send e-post hvis problemer